Канон священномученику и исповеднику Павлу, епископу Коломенскому

Главная Публикации Персоналии Канон священномученику и исповеднику Павлу, епископу Коломенскому

Темы публикаций

Канон священномученику и исповеднику Павлу, епископу Коломенскому

Тропарь, глас 8-и. Епи́скопе Па́вле испове́дниче, святи́телю коло́менскии, обличи́выи пре́лесть, убие́нныи Ни́коном неи́стовым, оби́димым кре́пкая еси́ наде́жда, ты изба́ви и спаси́ на́с, твою́ све́тлую па́мять пра́зднующих ве́рно (дважды).

Слава, и ныне. Богородичен. И́же на́с ра́ди рожде́ися от Де́вы, и распя́тие претерпе́в Благи́и, испрове́ргии сме́ртию сме́рть, и воскресе́ние я́вль я́ко Бо́г, не пре́зри и́хже созда́ руко́ю Свое́ю, яви́ человеколю́бие Свое́, Ми́лостиве, приими́ ро́ждьшую Тя́ Богоро́дицу, моля́щуюся за ны́, и спаси́ Спа́се на́ш лю́ди согре́шьшыя.

Канон, глас 2-и. Песнь 1-я, ирмо́с. Во глубине́ потопи́ дре́вле, фараони́тская вся́ во́инства, преоруже́ну си́лу, вопло́щьшееся Сло́во преспе́ющия грехи́ потреби́ло е́сть, пресла́вныи Госпо́дь, я́ко просла́вися.

Запев с поклоном: Святы́и священному́чениче и испове́дниче Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Укрепи́ Христе́ ума́ моего́ си́лу, и да́ждь ми́ сло́во му́дрости боже́ственныя, я́ко да воспою́ святи́теля Па́вла, Твоего́ при́снаго служи́теля и уго́дника.

Запев. Ревну́я о Це́ркви Бо́жии, на собо́рищи дерзну́л еси́ обличи́ти кова́рствия отсту́пник, и́же изгна́ша тя́ в заточе́ние, пою́ща Го́сподеви, я́ко просла́вися.

Слава. В де́нь в о́ньже Христо́с соверши́ безкро́вную же́ртву, в Четверто́к Вели́кии, ты́ испове́дниче, сожже́н бы́л еси́, я́ко же́ртва богоприя́тная.

И ныне. Богородичен. Херуви́м и серафи́м яви́ся сла́внейши, при́сно Де́во, ро́ждьши Бо́га Сло́ва, па́че ума́ и сло́ва, те́м Тя́ вси́ ве́рнии ублажа́ем.

Катавасия: Изба́ви от бе́д рабы́ своя́, святы́и священному́чениче и испове́дниче Па́вле, я́ко вси́ по́ Бозе к тебе́ прибега́ем, ты́ бо мо́лиши о на́с Христа́ Бо́га на́шего (поклон).Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами).

Песнь 3-я, ирмос. Процвела́ е́сть пусты́ня я́ко кри́н Го́споди, язы́чная неплодя́щая Це́ркви, прише́ствием Ти́, о не́й же утверди́ся мое́ се́рдце.

ЗапевСвяти́тельства са́ном укра́шен, богоуго́дне пожи́в, и зако́нне пострада́в, яви́лся еси́ необори́мое огражде́ние Це́ркви, о не́й же утверди́ся твое́ се́рдце.

ЗапевБоже́ственное Ева́нгелие соблюда́я, не убоя́лся еси́ от убива́ющих те́ло, и по кончи́не о́гненне взы́де на небеса́, сликовствова́ти со святы́ми.

Слава. Благи́ми нра́вы светя́ся, испо́лнился еси́ прему́дрости и си́лы духо́вныя, и сия́еши сла́вою муче́нии свои́х, за ни́хже прия́л еси́ стокра́тное воздая́ние.

И ныне. Богородичен. Госпо́дь воцари́ся над язы́ки, в пло́ть обле́кся от Тебе́ Пречи́стая, спасе́ их от рабо́ты вра́жия, и просвети́ прему́дростию ева́нгельскою.

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами).

Седален, глас 7-и. Све́тлую па́мять твою́ пра́зднующе, пречу́дныи святи́телю Христо́в Па́вле, мо́лим тя́, я́ко вели́каго засту́пника и уте́шителя, испроси́ у Христа́ Бо́га Це́ркви единомышле́ния, и на́м христия́ном спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне. Богородичен. Не отлу́чься не́др Бо́га Отца́, непости́жимо воплоти́ся от Тебе́ Преве́чныи Сы́н Бо́жии, на спасе́ние ми́ра, и Де́вою сохрани́ Тя и по Рожестве́, Богоро́дице Мари́е, Его́ же моли́ сохрани́ти от стре́л грехо́вных, и спасти́ ве́рою Тя сла́вящих.

Песнь 4-я, ирмос. Прише́ствовав от Де́вы не хода́тай, ни а́нгел, но Ты́ Са́м Го́споди вопло́щься, и спасе́ всего́ мя челове́ка, те́м вопию́ Ти, сла́ва си́ле Твое́й.

Запев .Еди́нство Тро́ицы Пресу́щныя пропове́дал еси́, Е́й же служа́ше ве́рою и любо́вию, священному́чениче, и ны́не моли́ся умири́ти смуще́ния мирска́я, и спасти́ пою́щих тя́.

Запев. Па́мять ти́ я́ко пра́веднику с похвала́ми подоба́ет, ты́ бо пра́ведне пожи́в, и от непра́веднаго умерщве́н, сподо́бился еси́ воздая́ния от Пра́веднаго Судии́.

Слава. Илии́ ревни́телю уподо́бился еси́ святи́телю, облича́я заблужде́ние, и уча́ не отступа́ти от пра́выя ве́ры Христо́вы, ея́ же ничто́же потре́бнейши е́сть.

И ныне. Богородичен. Го́ру несеко́мую Богоро́дице, прови́де Тя Дании́л, от Тебе́ бо отсече́ся не рука́ма человечески́ма, Ка́мень Христо́с, И́же сокруши́ бесо́вскую ле́сть, и испо́лни зе́млю и́стиною Богове́дения.

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами).

Песнь 5-я, ирмос. Хода́тай Бо́гу и челове́ком бы́сть Христе́ Бо́же, Тобо́ю бо Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Ти, о́т нощи неве́дения приведе́ние обрето́хом.

Запев. Светле́йши со́лнца возсия́ па́мять твоя́ испове́дниче, ю́же торжеству́юще, прославля́ем по́двиги твоя́, прося́ще от Христа́ прия́ти тобо́ю грехо́в оставле́ние.

Запев. Кто́ не удиви́тся твоему́ смире́нию и му́жеству сла́вне, я́ко на собо́ре еди́н дерзну́л еси́ обличи́ти, злоко́зненное умышле́ние, не страша́ся му́к и сме́рти.

Слава. Очи́стил еси́ ду́шу свою́ воздержа́нием, моли́твою и благода́тию, очи́сти на́ша душа́ от грехо́вных страсте́й, и вся́ких собла́зн моли́твами си́ священному́чениче.

И ныне. Богородичен. Тя́ еди́ну Богоро́дицу испове́даем, еди́на бо Ты родила́ еси́ еди́наго Христа́ Бо́га, ему́ же моли́ся о все́х, и́же с ве́рою и любо́вию призыва́ющих Тя́.

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами).

Песнь 6-я, ирмос. В бе́здне грехо́вней одержи́м, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну, от тли́ Бо́же мя́ возведи́.

Запев. Претерпе́л еси́ го́рькое заточе́ние, беззако́нно лише́н престо́ла святи́тельскаго, но сподо́бися предстоя́ния престо́лу сла́вы Бо́жия, со святи́тели и му́ченики.

Запев. Апосто́льски после́довал еси́ Христу́, испове́дав Его́ ева́нгельское уче́ние пред мучи́телем, не ю́з убоя́вся, ни темни́цы, ни сме́рти святи́телю Па́вле.

Слава. И́стинному Па́стырю Христу́ подо́бяся, положи́л еси́ ду́шу свою́ за овца́ своя́, де́лы и словесы́ утверди́в их, не исходи́ти от па́жити благоче́стия.

И ныне. Богородичен. Вси́ земноро́днии да веселя́тся Пречи́стая, и да воспева́ют Тя ве́рных собо́ри, я́ко родила́ еси́ Христа́ Спа́са, Изба́вителя душа́м на́шим.

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, без поклонов). Слава, и ныне.

Кондак, глас 3-и. Я́ко звезда́ се́верная недви́жимо, сия́еши на тве́рди церко́вней, явля́я пра́вило ве́ры, ея́ же ра́ди пострада́л еси́, священному́чениче Па́вле, те́м Христо́с дарова́ тя Це́ркви Свое́й наста́вника и учи́теля, и все́м ве́рным похвалу́ и утверже́ние.

Икос. Присносу́щнаго и немерца́емаго Све́та Христа́, зре́ти жела́я при́сно, кро́тко претерпе́л еси́, я́ко а́гнец муче́ние от духо́внаго во́лка, облече́ннаго па́стырскою оде́ждею, и́же не терпя́ твоея́ ре́вности о ве́ре святе́й, терза́ше тя́ на собо́рищи, сорва́в с тебе́ мантию́ святу́ю, и изгна́ тя в заточе́ние, иде́же му́ченически сконча́лся еси́ святи́телю, сего́ ра́ди любо́вию почита́ем тя́, я́ко церко́внаго учи́теля, и все́м ве́рным похвалу́ и утверже́ние.

Песнь 7-я, ирмос. Богопроти́вно веле́ние беззако́нующа мучи́теля, высо́к пла́мень вознесло́ е́сть, Христо́с же просте́р, богочести́вым де́тем, хла́д духо́вныи, Сы́и благослове́н и препросла́влен.

Запев. Не устраши́ тебе́ преще́ние му́ками и сме́ртию, дерзнове́нно сопротивля́ющагося искаже́нию преда́нии апо́стольских, и пою́ща Бо́гови, Сы́и благослове́н и препросла́влен.

Запев. Незы́блем сто́лп Це́ркви показа́ся, ни бие́ние бо, ни ра́ны, ниже́ сме́рти преще́ние, возмого́ша поколеба́ти тя́, взыва́юща Христо́ви, Сы́и благослове́н и препросла́влен.

Слава. Ору́жие обою́ду остро́ враго́м Бо́жиим, показа́ тя ре́вность твоя́ священному́чениче, и́хже ты́ порази́л еси́ не си́лою веще́ственною, но си́лою Христа́ Бо́га, благослове́на су́ща и препросла́влена.

И ныне. Богородичен. Низложи́выи го́рдыя, и вознесы́и смире́нныя Христе́, укроти́ напа́дающия на ны́ враги́ на́ша, и спаси́ душа́ на́ша, моли́твами ро́ждьшия Тя́.

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами).

Песнь 8-я, ирмос. Пе́щь о́гненна иногда́ в Вавило́не, де́йство разделя́ше, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющи, ве́рныя же прохлажда́ющи пою́ща, благослови́те вся́ де́ла Госпо́дня Го́спода.

Запев. Ка́плющи на́ землю кро́вь твоя́, се́мя яви́ся духо́вное, от него́ же израсто́ша му́ченик со́нмы, и ве́рных мно́жества, иере́ов же и святи́тель ликостоя́ния пою́щих, благосло́вите вся́ де́ла Госпо́дня Го́спода.

Запев. Ели́ко ве́рнии, прииди́те поклони́мся Христу́ (поклон) благодаря́ще, яќо такова́ засту́пника и моли́твеника, яви́ в после́дния дни́, Па́вла священному́ченика, пою́ще: благослови́те вся́ де́ла Госпо́дня Го́спода.

Слава. На́м чту́щим тя́ любо́вию святи́телю, да́руй оставле́ние гре́хов, моли́твами си́ ко Святе́й Тро́ице, Ю́же сла́вим во еди́ном существе́ пою́ще, благослови́те вся́ де́ла Госпо́дня Го́спода.

И ныне.Богородичен. Иму́ще Тя́ Засту́пницу, и Помо́щницу всеси́льну, Богоро́дице мо́лимтися, изба́ви ны́ от все́х злы́х обстоя́нии, пою́щих: благослови́те вся́ де́ла Госпо́дня Го́спода.

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами).

Песнь 9-я, ирмос. Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щься от Деви́цы на́м яви́ся, омраче́нныя просвети́ти, и собра́ти расточе́нныя, те́м всехва́льную Богоро́дицу велича́ем.

Запев (поклон). Тезоимени́т сы́и верхо́вному апо́столу, подража́л еси́ тому́, и тве́рдою ве́рою и страда́нии, за́ слово Бо́жие, с ни́м же и о на́с моли́ся.

Запев. Изгна́выи тя́ непра́ведне с престо́ла святи́тельскаго, бежа́ са́м с престо́ла своего́, ники́мже гони́м, но то́кмо Бо́жиим изволе́нием, и пра́ведно лише́н бы́сть са́на и че́сти, тебе́ же просла́ви Госпо́дь, я́ко священному́ченика.

Слава. Яви́ся вели́кии моли́твеник о на́с гре́шных, препроводи́выи житие́ свое́, я́ко святи́тель и́стинен, и сконча́вся я́ко му́ченик и испове́дник, и ны́не торжеству́еши со святы́ми.

И ныне. Богородичен. Все́х преми́рных а́нгельских си́л превы́шьши еси́, я́ко ро́ждьшая Сы́на, пре́жде денн́ицы о́т Бога Отца возсия́вшаго, Ему́ же поклоня́ющеся (поклон), Тя́ прехва́льную Богоро́дицу велича́ем.

Катавасия.

Отпуст. Го́споди Ису́се Христе́ Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Ти́ Ма́тере, и свята́го священному́ченика и испове́дника Па́вла, епи́скопа Коло́менскаго, и все́х святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. Ами́нь.